kpatyra@tlen.pl Tel. +48 605 362 043

Deklaracja CE SEO 3

Kazimierzówka ,dn.05.09.2016r.

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
SAO-3/0 – 12/24V
SYGNALIZATOR OPTYCZNO/AKUSTYCZNY

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe” IRED ” producent wyrobu,
potwierdza zgodność tego wyrobu z Dyrektywami Unii Europejskiej :
1. Dyrektywa Niskonapięciowa LVD (Low Voltage Directive 2015/35/UE).
2. Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
(Electromagnetic Compatilibity 2014/30/UE).
Wyrób został oznakowany symbolem CE

Instrukcja obsługi

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close