Dziki wschód – wzdłuż wschodnich rubieży

Wycieczka prowadzi wzdłuż granicy wschodniej Polski od Chełma aż do Garbarki
– świętego miejsca dla wyznawców prawosławia. Podczas trzydniowego wyjazdu pokonamy ponad 600 km. Trasa wiedzie wzdłuż rzeki granicznej Bug – jedynej w Polsce rzeki, która nie została jeszcze uregulowana, dzięki  czemu będziemy mogli zobaczyć przyrodę w jej pierwotnym stanie.

Po drodze będziemy mijać Poleski Park Krajobrazowy, Podlaski przełom Bugu oraz Puszczę Mielnicką. Naszą przygodę zaczynamy w okolicach Chełma  i kończymy na wysokości Siemiatycz.

Podczas wyjazdu będziemy mogli zobaczyć ślady obecności na tych ziemiach mieszkańców  (katolików, prawosławnych, Żydów i Tatarów) wysiedlonych w ramach akcji Wisła (stare zapomniane cmentarze, cerkwie), opuszczone i wymarłe wsie, ruiny zamków, folwarków oraz  pozostałości Twierdzy Brześć czy bunkry linii Mołotowa. Będziemy też mogli zwiedzić dawny hitlerowski obóz zagłady w Sobiborze.

Ponadto będziemy mogli podziwiać także przyrodę w pełnej swej krasie na trój styku granic – Polski, Ukrainy i Białorusi. Zobaczymy też jezioro bagienne Brudno oraz zobaczymy jeden z najstarszych dębów w Polsce – dąb Bolko.

W cenie wycieczki zawarte jest:

  1. Niezbędne pozwolenia do przejechania trasy
  2. 3 samochody terenowe z kierowcami
  3. 2 noclegi w pensjonatach ze śniadaniem i kolacją
  4. 3 obiady