Firma Ired istnieje ju¿ od 1984 roku i  zajmuje się produkcją elektronicznych systemów sygnalizacji włamania. Produkty oferowane przez nas produkowane s¹ z wysokiej jakoœci materia³ów oraz odznaczaj¹ siê wysok¹ niezawodnoœci¹. 
 Wyroby Ired stosowane są do zabezpieczania mieszkań, domów, obiektów: handlowych, produkcyjnych, sakralnych, muzealnych. Wszystkie produkowane urządzenia dostosowane są do współpracy z innymi urządzeniami produkcji krajowej i z importu. 
Wyroby Ired posiadają atesty, świadectwa jakości.
    Produkujemy urządzenia :

    Ofertę sprzedaży Biura Handlowego rozszerzamy o urządzenia innych producentów.

IRED jest sygnatariuszem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów, Projektantów  i Instalatorów Systemów Alarmowych