email: kpatyra@tlen.pl
 
Adres:
 
PPHU "IRED" s.c.
21-040 Świdnik, Kazimierzówka 10A
tel. kom. 0 605 362 043
 email: kpatyra@tlen.pl
 
 
Uwagi dotycz¹ce strony, zawartych informacji oraz dodatkowych informacji jakich Pañstwo potrzebujecie proszê przesy³aæ na  email: sklep@camper4x4.eu